این بخش با بهره گیری از تجربه و سابقه متخصصین و کارشناسان مجرب خود که هر کدام دارای مدارک  معتبر بین المللی در این  زمینه (MCSD, MCP) بوده در  طراحی،نصب،اجرا و پیاده سازی پروژه های  بزرگ نرم افزاری مبتنی بر انواع تکنولوژی های به روز مایکروسافت سابقه درخشان داشته است.
همچنین نیاز به نرم افزار و سیستم های اتوماسیون و پشتیبانی و نگهداری آنها از مسائل بسیار مهمی است که امروزه نیاز آن کاملاً محسوس می باشد.
 
 

1.فروش بسته های نرم افزاری جامع مدیریتی و سازمانی
 • نرم افزار جامع امور پرسنلی
 • نرم افزار جامع CallerID
 • نرم افزار جامع PSP
 • نرم افزار سلف سرویس بر روی کیوسک
 • ...
 
 
 • نرم افزار های تحت شبکه و Online
 • بانک های اطلاعاتی
 • نرم افزار های مبتنی بر Handheld
 • نرم افزار های مبتنی بر کیوسک
 • نرم افزار های مبتنی بر بارکد
 • نرم افزار های مبتنی بر کارت (شناسائی خودکار) 
| IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services |
نقشه سایت استخدام شرایط استفاده سیاستها تماس با ما
This web page is Copyright © 2004 - 2008 Arman Co., IT Solutions & Services , Inc. All rights reserved