مشاهده شماره تلفن و مشخصات تماس گیرنده در صفحه نمایش اپراتور و یا هر شخص داخل شرکت (قابل تعریف) در لحظه تماس
   
قابل نصب بر روی تعداد خطوط نا محدود و بدون تداخل با دستگاههای سانترال
   
ایجاد بانک اطلاعاتی و لیست افراد مرتبط با شرکت و امکان جستجو بر اساس
هر یک از اطلاعات موجود (قابلیت تحت شبکه)
 
 
امکان تعریف بیش از یک آدرس برای هر شرکت / سازمان
   
امکان تعریف اشخاص داخل یک مجموعه به همراه اطلاعاتی مانند سمت، شماره داخلی و...
   
تعریف کاربران نرم افزار به همراه مشخصات و نحوه نمایش مشخصات کارمندان در قسمت CallerID جهت مشخص نمودن فرد پاسخگو در لحظه تماس
   
امکان ویرایش حقوق دسترسی به نرم افزار برای هر یک از کاربران
 
 
ثبت خودکار همه تماس ها (تماس های ورودی، خروجی و از دست رفته)
   
امکان چاپ آدرس و مشخصات اشخاص به صورت گروهی و خودکار بر روی پاکت نامه
   
امکان ارسال فکس و ایمیل گروهی
   
امکان ارسال فکس فوری به شخص مورد نظر
 
 

امکان ایجاد انواع گزارش تماس ها
 
 • گزارش ترافیک تماس بر اساس ساعت
 • بر اساس روز
 • بر اساس روزهای هفته
 • بر اساس ماه
 • بر اساس سال
 • بر اساس خط
 • بر اساس تلفن
 • بر اساس شخص
 • بر اساس اشخاص مورد نظر
 • بر اساس نوع خط
 • بر اساس نوع اشخاص- مقایسه ای
 • بر اساس نوع پرسنل- مقایسه ای
 • بر اساس نوع اشخاص- روزانه
 
| IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services |
نقشه سایت استخدام شرایط استفاده سیاستها تماس با ما
This web page is Copyright © 2004 - 2008 Arman Co., IT Solutions & Services , Inc. All rights reserved